ROSE TONER MỘC HƯƠNG GARDEN

225.000 

Rose Toner Mộc Hương Garden: 

Dưỡng Ẩm – Trẻ Hóa da, tăng 40% khả năng hô hấp của các tế da với: Tinh chất hoa hồng hữu cơ, Hymagic 4D (phức hợp 4 loại HA), Sepitonic M3.0 (phức hợp khoáng).

Nếu bạn mua sản phẩm này ngay hôm nay, bạn sẽ tích được 225000 Txu trị giá 22.500 !
ROSE TONER MỘC HƯƠNG GARDEN

225.000