Nước Súc Miệng Cai Thuốc Thuần Mộc

Giá gốc là: 280.000 ₫.Giá hiện tại là: 250.000 ₫.

Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động.
Hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều bệnh. Cứ 6 giây có 1 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Hút 1 điếu thuốc lá giảm 5,5 phút tuổi thọ.

Nước Súc Miệng Cai Thuốc Thuần Mộc