-10%
Giá gốc là: 250.000 ₫.Giá hiện tại là: 225.000 ₫.